Αναμενόμενα Προγράμματα

 

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει ο 2ος κύκλος υποβολής προτάσεων για τις τέσσερις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ:

·         Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

·         Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

·         Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

·         Αναβάθμιση Τουριστικών ΜΜΕ

Ταυτόχρονα στον άμεσο σχεδιασμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, περιλαμβάνεται η έναρξη νέων δράσεων επιδότησης, οι οποίες αναμένονται στο 2ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Αναλυτικά αναμένονται οι εξής νέες δράσεις συμπεριλαμβανομένου των προσκλήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου:

Νέες Ανεξαρτήτες επιχειρήσεις - Αναπτυξιακός Νόμος - 3η πρόσκληση

Πρόγραμμα δικτύωσης των επιχειρήσεων

 • Πρόγραμμα για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους
 • Πρόγραμμα ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων
 • Πρόγραμμα δημιουργίας επιχειρηματικών πάρκων
 • Πρόγραμμα ενίσχυσης της περιβαλλοντικής βιομηχανίας
 • Πρόγραμμα σύμπραξης επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς

 

Κατά την νέα προγραμματική περίοδο μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναμένεται να διοχετευτούν συνολικά στην πραγματική οικονομία περί τα 20 δισ. Ευρώ. Όλες οι δράσεις εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ για την στήριξη της επιχειρηματικότητας σε τομείς συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στην κατεύθυνση της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου, με έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην αξιοποίηση του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

 

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , εργάζομαι στον κλάδο
   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω κύκλο εργασιών

  Επιτεύγματα

  450

  Εγκεκριμένα Επενδυτικά Σχέδια

  22

  δισ. € Συνολικός Προϋπολογισμός

  750

  εκ. € Εκταμιευμένες Επιχορηγήσεις

  3

  Δισ. € Στρατηγικές Επενδύσεις

  50

  Συμβάσεις με Δημόσιους Φορείς

  Μέλος του Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Enterprise Greece για την αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με το Ν. 3894/2010

  Υπό την αιγίδα μας ολοκληρώνουμε την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου αναλαμβάνοντας εκτός από την αίτηση υπαγωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, το σχεδιασμό, την μελέτη, την αδειοδότηση του έργου καθώς και την εύρεση του βέλτιστου χρηματοοικονομικού σεναρίου.