Αναμενόμενα Προγράμματα

Εντός του προσεχούς διαστήματος αναμένεται να προκηρυχθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. είναι έτοιμη να υποστηρίξει την επιχειρηματική πρωτοβουλία, παρέχοντας καθοδήγηση σε όλα τα βήματα που αφορούν την υποβολή, έγκριση και διαχείριση φακέλου υπαγωγής στα κάτωθι προβλεπόμενα σχέδια:

 

1. «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΕΣΠΑ)

Στόχος: η βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ποσοστό επιδότησης: από 40% έως και 50% ανάλογα με το είδος της δαπάνης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων:

 • κλάδοι εμπορίου και υπηρεσιών: έως € 100.000.
 • κλάδος τουρισμού: από € 50.000 έως € 500.000 (δυναμικότητα τουριστικής μονάδας: έως εκατό κλίνες).

 

2. «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΕΣΠΑ)

Στόχος: η υποστήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της δικτύωσης των επιχειρήσεων, παράλληλα με τη δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού.

Προϋπολογισμός σχεδίου: € 60.000.000.

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: € 800.000 - € 2.000.000.

 

3. «Πράσινη Μετάβαση» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΕΣΠΑ)

Στόχος: η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών, υποδομών και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Προϋπολογισμός: € 60.000.000.

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: € 800.000.

 

4. «Μεταποίηση & Εφοδιαστική αλυσίδα» - 2ος Κύκλος (Αναπτυξιακός Νόμος)

Στόχος: η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στους κλάδους της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Είδος Ενίσχυσης: επιδότηση (μόνο για τις μικρές επιχειρήσεις), φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

5. «Αγροδιατροφή και Πρωτογενής Παραγωγή» - 2ος Κύκλος (Αναπτυξιακός Νόμος)

Στόχος: Ενίσχυση των επενδύσεων στους κλάδους μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (βλ. Γ.Α.Κ. αρ. 2) και πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής καθώς και στο συνδυασμό αυτών.

Είδος Ενίσχυσης: επιδότηση (μόνο για τις μικρές επιχειρήσεις), φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

6. «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» - 2ος Κύκλος (Αναπτυξιακός Νόμος)

Στόχος: Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Είδος Ενίσχυσης: επιδότηση (μόνο για τις μικρές επιχειρήσεις), φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε!

 

 

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Επιτεύγματα

  450

  Εγκεκριμένα Επενδυτικά Σχέδια

  22

  δισ. € Συνολικός Προϋπολογισμός

  750

  εκ. € Εκταμιευμένες Επιχορηγήσεις

  3

  Δισ. € Στρατηγικές Επενδύσεις

  50

  Συμβάσεις με Δημόσιους Φορείς

  Μέλος του Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Enterprise Greece για την αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με το Ν. 3894/2010

  Υπό την αιγίδα μας ολοκληρώνουμε την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου αναλαμβάνοντας εκτός από την αίτηση υπαγωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, το σχεδιασμό, την μελέτη, την αδειοδότηση του έργου καθώς και την εύρεση του βέλτιστου χρηματοοικονομικού σεναρίου.