Ευκαιρίες Καριέρας

Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. βασίζεται στα στελέχη της και για αυτό το σκοπό συνεχώς βελτιωνόμαστε στον τρόπο που εστιάζουμε στους ανθρώπους μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι επικεντρωνόμαστε στα ταλέντα εντός και εκτός της Εταιρίας, στον ίδιο υψηλό βαθμό όπως εστιάζουμε στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Στην πραγματικότητα, όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να δημιουργούμε συνεχώς τις απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίες θα είναι σε θέση να δώσουν λύσεις στον πελάτη, σήμερα και στο μέλλον. Η υποστήριξη και ανάπτυξη της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική επιδίωξη της ΑΙΓΙΣ ΣΚ. 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους με αναφορά στη Θέση Εργασίας που ενδιαφέρονται στο info@skaegis.gr. Σε περίπτωση κατά την οποία ταιριάζει το προφίλ σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων με εμπειρία στο αντικείμενο από 3 έως 5 έτη. Απαιτούμενα προσόντα: Άριστος χειρισμός του Microsoft Office, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και κατοχή διπλώματος οδήγησης.
Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ Σύμβουλοι Επενδύσεων και Σχεδιασμού» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ Σύμβουλοι Επενδύσεων και Σχεδιασμού»  (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.