Σύντομη Παρουσίαση

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ είναι βραβευμένη ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, επενδύσεων και σχεδιασμού, η οποία παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον Ιδιωτικό, Δημόσιο Τομέα και σε ξένους θεσμικούς οργανισμούς.

Υπό την ισχυρή Προστασία-Αιγίδα, η εταιρεία μας παρέχει με επιτυχία από το 1997 ανεξάρτητες και παραμετροποιήμενες λύσεις “one-stop shop” στην ανάπτυξη έργων αξίας άνω των 4,5 δις ευρώ στην Ελλάδα με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η εξειδίκευση, η εμπειρία των στελεχών μας, η πολυετής παρουσία μας, η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008, τα έργα που έχουμε υλοποιήσει σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης, οι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με τους πελάτες μας και η γνώση της τοπικής αγοράς αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη των έργων μας και του πελατολογίου μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συνολικές υπηρεσίες της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ Σύμβουλοι Επενδύσεων και Σχεδιασμού,
μπορείτε να δείτε στην εταιρική ιστοσελίδα www.skaegis.gr