ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Leader

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης Επενδύσεων μέσα από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Ιδιωτικές Επενδύσεις

  • Αναπτυξιακός Νόμος

  • Στρατηγικές Επενδύσεις

  • Ευρωπαικά Προγράμματα

  • ΕΣΠΑ 2014-2020

  • Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης και επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος

  • Σύνταξη και υποβολή φακέλου – Αίτησης Υπαγωγής

  • Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

  • Έλεγχος και Πιστοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δημοσίου Τομέα

  • Τομεακά Προγράμματα

  • Περιφερειακά Προγράμματα

  • Προγράμματα Ευρωπαικής Συνεργασίας

  • Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου έργων

  • Σχεδιασμός και αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Επιτεύγματα

450

Εγκεκριμένα Επενδυτικά Σχέδια

22

δισ. € Συνολικός Προϋπολογισμός

750

εκ. € Εκταμιευμένες Επιχορηγήσεις

3

Δισ. € Στρατηγικές Επενδύσεις

50

Συμβάσεις με Δημόσιους Φορείς

Μέλος του Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Enterprise Greece για την αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με το Ν. 3894/2010

Υπό την αιγίδα μας ολοκληρώνουμε την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου αναλαμβάνοντας εκτός από την αίτηση υπαγωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, το σχεδιασμό, την μελέτη, την αδειοδότηση του έργου καθώς και την εύρεση του βέλτιστου χρηματοοικονομικού σεναρίου.

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών