Νέα ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Επιχειρήσεων

 

ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Επιχειρήσεων

Υποβολή αιτήσεων: 18/12/2023 – 22/03/2024 (ώρα 15:00)

 

Δράση 1: Ίδρυση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων

Αφορά τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλύματα, camping, τουριστικά γραφεία και μορφές εναλλακτικού τουρισμού) σε συγκεκριμένες κατηγορίες ποιότητας υπηρεσίας. 

Μεταξύ άλλων, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Ξενοδοχεία 3* +, Τουριστικά Καταλύματα σε παραδοσιακά κτίσματα, Camping, Ξενώνες Νεότητας. 
 • Μη Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα,  Τουριστικές Επιχειρήσεις τουλάχιστον 3 κλειδιών, Ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα 4 κλειδιών. 
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων. 
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου κλπ. 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 80 χιλ. Ευρώ έως 400. χιλ. Ευρώ, με επιδότηση ως και στο 60% των επιλέξιμων δαπανών Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 160 εκατομμύρια Ευρώ.

 

Δράση 2: Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Αφορά τη δημιουργία και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας εκτός του Τουρισμού, ενδεικτικά: 

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων 
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
 • Υλικά/Κατασκευές 
 • Περιβάλλον 
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
 • Υγεία 
 • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 
 • Υπηρεσίες 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 30 χιλ. Ευρώ έως 400. χιλ. Ευρώ, με επιδότηση ως και στο 60% των επιλέξιμων δαπανών.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 190 εκατομμύρια Ευρώ.

 

Και στις δυο αναμενόμενες δράσεις, οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν αποκλειστικά: Ατομικές Επιχειρήσεις, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμούς, Κοιν.Σ.Επ. (Ν. 4019/2011) και Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.). Υποβάλλεται μία πρόταση ανά Α.Φ.Μ. και η αντίστοιχη επένδυση πραγματοποιείται σε μια Περιφέρεια. Επιπλέον, απαιτείται η εξασφάλιση ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή του φακέλου και η λήψη των κατάλληλων αδειών ως την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες συγκαταλέγονται:

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
 3. Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 5. Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 6. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding
 7. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 9. Έμμεσες Δαπάνες

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων! 

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Σχετικά

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195
  Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ. 210 77700 71-21 (fax: -80)

  info@skaegis.gr

  Περισσότερα

  skaegis_logo_new_300
  multi

  Copyright 2024 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved