ΕΣΠΑ Δίκαιη Μετάβαση

 

4 ΕΣΠΑ για τη Δίκαιη Μετάβαση

Υποβολή αιτήσεων: 15/03/2024 – 15/05/2024 (ώρα 15:00)

 

Τέσσερα (4) ΕΣΠΑ έρχονται να ενισχύσουν τις επενδύσεις στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών, εργασιακών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης και η προώθηση της μετάβασης των πληττόμενων περιοχών σε πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης. 

Υποστηρίζονται επενδύσεις που αφορούν:
(α) οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή,
(β) ίδρυση νέων μονάδων με δημιουργία θέσεων εργασίας,
(γ) μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών,
​(δ) ανάπτυξη τεχνολογίας,
(ε) την ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα
(στ) την ενέργεια και την αγροδιατροφή (για τη Δυτική Μακεδονία) καθώς και τη φαρμακευτική (για τη Μεγαλόπολη) 

Αναλυτικότερα:

 

Δράση 1 – για ΝΕΕΣ και ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Μεγάλες Επιχειρήσεις

Τίτλος: “Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης”

Δικαιούχοι: Υπό σύσταση και νέες  Μεγάλες επιχειρήσεις,  οι οποίες κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Ύψος επενδυτικών σχεδίων: Από 5.000.000 € έως 40.000.000 €.

Ενίσχυση: Έως 75% του προϋπολογισμού.

 

Δράση 2 – για ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Μεγάλες Επιχειρήσεις

Τίτλος: “Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.)”

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες  Μεγάλες επιχειρήσεις.

Ύψος επενδυτικών σχεδίων: Από 5.000.000 € έως 40.000.000 €.

Ενίσχυση: Έως 75% του προϋπολογισμού.

 

Δράση 3 – για ΝΕΕΣ και ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Τίτλος: “Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ, που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης”

Δικαιούχοι: Υπό σύσταση και νέες  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  οι οποίες κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Ύψος επενδυτικών σχεδίων: Από 500.000 € έως 12.000.000 €.

Ενίσχυση: Έως 75% του προϋπολογισμού.

 

Δράση 4 – για ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Τίτλος: “Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης”

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ύψος επενδυτικών σχεδίων: Από 500.000 € έως 12.000.000 €.

Ενίσχυση: Έως 75% του προϋπολογισμού.

 

Γενικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και όργανα
 3. Λογισμικό και Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
 4. Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης
 5. Μισθολογικό κόστος ατόμων με αναπηρία

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων! 

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ: 210 777 00 21 / 71
  Fax: 210 777 00 80
  info@skaegis.gr

  cert_1
  acca_1
  minfin_1

  Copyright 2023 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved
  created by Quantum Business & IT Solutions
  maintained internally