Νέα ΕΣΠΑ – Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων

 

Νέες Δράσεις ΕΣΠΑ για την ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων

Υποβολή αιτήσεων: αναμένεται προκήρυξη εντός του Σεπτεμβρίου 2023

 

Δράση 1: Ίδρυση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων

Αφορά τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλύματα, camping, τουριστικά γραφεία και μορφές εναλλακτικού τουρισμού) σε συγκεκριμένες κατηγορίες ποιότητας υπηρεσίας. 

Αναμένεται να είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Ξενοδοχεία 3* +, Τουριστικά Καταλύματα σε παραδοσιακά κτίσματα, Camping, Ξενώνες Νεότητας. 
 • Μη Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα,  Τουριστικές Επιχειρήσεις τουλάχιστον 3 κλειδιών, Ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα 4 κλειδιών. 
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων. 
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου κλπ. 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 30 χιλ. Ευρώ έως 400. χιλ. Ευρώ με επιδότηση στο 50% των επιλέξιμων δαπανών Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια Ευρώ.

 

Δράση 2: Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Αφορά τη δημιουργία και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας εκτός του Τουρισμού, ενδεικτικά: 

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων 
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
 • Υλικά/Κατασκευές 
 • Περιβάλλον 
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
 • Υγεία 
 • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 
 • Υπηρεσίες 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 30 χιλ. Ευρώ έως 400. χιλ. Ευρώ στο γενικότερο κλάδο της μεταποίησης και επενδυτικά σχέδια από 15 χιλ. Ευρώ  έως 100 χιλ. Ευρώ στον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών, με επιδότηση για το 50% των επιλέξιμων δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια Ευρώ.

 

Και στις δυο αναμενόμενες δράσεις, οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν αποκλειστικά: Ατομικές Επιχειρήσεις, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμούς, Κοιν.Σ.Επ. (Ν. 4019/2011) και Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.). Υποβάλλεται μία πρόταση ανά Α.Φ.Μ. και η αντίστοιχη επένδυση πραγματοποιείται σε μια Περιφέρεια. Επιπλέον, απαιτείται η εξασφάλιση ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή του φακέλου και η λήψη των κατάλληλων αδειών ως την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες συγκαταλέγονται:

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
 3. Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 5. Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 6. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding
 7. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 9. Έμμεσες Δαπάνες

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων! 

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ: 210 777 00 21 / 71
  Fax: 210 777 00 80
  info@skaegis.gr

  cert_1
  acca_1
  minfin_1

  Copyright 2023 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved
  created by Quantum Business & IT Solutions
  maintained internally