Ανακοίνωση δράσης για τις Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Ανακοινώθηκε η δράση του Υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυξης για το Επιχειρησιακό Πρόγραραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 σχετικά με τις Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 07/09/2020 και ώρα 17.00 και λήξης η 06/11/2020 και ώρα 17.00.

Σχετικά αρχεία:

ΣΚ ΑΙΓΙΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΠΑνΕΚ Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

 

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ: 210 777 00 21 / 71
  Fax: 210 777 00 80
  info@skaegis.gr

  cert_1
  acca_1
  minfin_1

  Copyright 2023 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved
  created by Quantum Business & IT Solutions
  maintained internally