Ανακοίνωση δράσης για τις Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Ανακοινώθηκε η δράση του Υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυξης για το Επιχειρησιακό Πρόγραραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 σχετικά με τις Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 07/09/2020 και ώρα 17.00 και λήξης η 06/11/2020 και ώρα 17.00.

Σχετικά αρχεία:

ΣΚ ΑΙΓΙΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΠΑνΕΚ Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

 

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι, εργάζομαι στον κλάδο

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω κύκλο εργασιών

  [multistep "1-2-/el/epidotoumena-interest-form/"]

  myespa_logo_white

  Επικοινωνία

  Γραφεία Αθήνας:

  Μιχαλακοπούλου 195, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ : 210 7770021 & 210 7770071
  Fax: 210 7770080
  info@skaegis.gr

  vioaerio-logo_white
  skaegis_logo_new_300
  cert_1
  acca_1
  minfin_1

  Copyright 2018 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved
  created by Quantum Business & IT Solutions