Ανακοίνωση δράσης για τις Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Ανακοινώθηκε η δράση του Υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυξης για το Επιχειρησιακό Πρόγραραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 σχετικά με τις Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 07/09/2020 και ώρα 17.00 και λήξης η 06/11/2020 και ώρα 17.00.

Σχετικά αρχεία:

ΣΚ ΑΙΓΙΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΠΑνΕΚ Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

 

Ας Ξεκινήσουμε

Είμαι , εργάζομαι στον κλάδο
 

απασχολώ υπαλλήλους και έχω κύκλο εργασιών

myespa_logo_white

Επικοινωνία

Γραφεία Αθήνας:

Μιχαλακοπούλου 195, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
Τηλ : 210 7770021 & 210 7770071
Fax: 210 7770080
info@skaegis.gr

vioaerio-logo_white
skaegis_logo_new_300
cert_1
acca_1
minfin_1

Copyright 2018 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved
created by Quantum Business & IT Solutions