Αναμενόμενα Χρηματοδοτικά Προγράμματα

 

Εντός του προσεχούς διαστήματος αναμένεται να προκηρυχθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. είναι έτοιμη να υποστηρίξει την επιχειρηματική πρωτοβουλία, παρέχοντας καθοδήγηση σε όλα τα βήματα που αφορούν την υποβολή, έγκριση και διαχείριση φακέλου υπαγωγής στα κάτωθι προβλεπόμενα σχέδια:

 

1. «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (τουρισμός – εμπόριο – υπηρεσίες)

Στόχος: η βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ποσοστό επιδότησης: από 40% έως και 50% ανάλογα με το είδος της δαπάνης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων:

 • κλάδοι εμπορίου και υπηρεσιών: έως € 100.000.
 • κλάδος τουρισμού: από € 50.000 έως € 500.000 (δυναμικότητα τουριστικής μονάδας: έως εκατό κλίνες).

 

2. «Μεταποίηση & Εφοδιαστική αλυσίδα» – 2ος Κύκλος (Αναπτυξιακός Νόμος).

Στόχος: η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στους κλάδους της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Είδος Ενίσχυσης: επιδότηση (μόνο για τις μικρές επιχειρήσεις), φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

3. «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έρευνα και καινοτομία)

Στόχος: η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης των επιχειρήσεων, παράλληλα με τη δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού.

Προϋπολογισμός: € 60.000.000.

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: € 800.000.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε!

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ: 210 777 00 21 / 71
  Fax: 210 777 00 80
  info@skaegis.gr

  cert_1
  acca_1
  minfin_1

  Copyright 2023 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved
  created by Quantum Business & IT Solutions
  maintained internally